Afbeelding van een telefoon met de Cao Recreatie app

XYZ: handige toelichting op de Cao Recreatie

De cao recreatie bevat alle afspraken met werkgevers over lonen, werktijden, vakanties, feestdagen en opleidingenHet kan lastig zijn om uit te cao-teksten op te maken wat dat nu precies voor jou als medewerker betekent. Wat zijn nu precies je rechten en plichten?In de Cao Recreatie app is nu een handige XYZ opgenomen.

Het XYZ boekje is een toelichting op de cao recreatie 2019-2020. Per onderwerp (op alfabetische volgorde) kunnen medewerkers lezen wat de afspraken in de cao in de praktijk betekenen. Zo kan je bijvoorbeeld lezen hoe verlofsparen werkt, en hoe het werken volgen dienstroosters werkt. Ook kan je in de XYZ snel naar andere relevante onderwerpen gaan of naar de bijbehorende cao-teksten.

Zo staat alle informatie over de arbeidsvoorwaarden overzichtelijk bij elkaar. Een handige toevoeging aan de Cao Recreatie app!