Foto van een werknemer die buiten loopt en op zijn telefoon kijkt

Optimaal profijt van uw app

Al vele jaren helpen we organisaties met het toegankelijk aanbieden en digitaliseren van informatie via onze apps. Een app biedt daarnaast vele andere handige hulpmiddelen en mogelijkheden om uw medewerkers/leden te helpen, bereiken en te betrekken.

Hieronder vindt u een overzicht van app-functies en tools die als modules beschikbaar zijn voor uw app. En als u andere wensen heeft, passen we de app aan waar nodig of we maken zonder problemen onderdelen voor u op maat.

Informeren

Houd uw medewerkers/leden op de hoogte over hun arbeidsvoorwaarden. Of met nieuws, veelgestelde vragen, tools, cursussen en events. Behalve arbeidsvoorwaarden kunt u ook andere relevante documenten toegankelijk aanbieden, zoals de arbocatalogus, het functieboek of Sociaal Plan.

Arbeidsvoorwaarden / CAO

In de app kunt u documenten plaatsen, bijvoorbeeld uw bedrijfsregeling, het sociaal plan of de arbocatalogus. Alle documenten zijn zeer goed doorzoekbaar en toegankelijk voor uw medewerkers/leden. Met hyperlinks naar andere artikelen, documenten en externe sites. Met handige extra's zoals een uitgebreide zoekfunctie, het kunnen mailen van teksten, lettergrootte aanpassen en kunnen oplezen van teksten.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen bundelt u eenvoudig in de door u ingebrachte hoofdthema’s. Via een uitklapmenu verschijnen bij de gebruiker direct de vragen. De FAQ is meteen een voordeel voor uw HR-afdeling of servicedesk; de FAQ ondervangt gemiddeld 40% vragen van medewerkers. Toch niet helemaal duidelijk? Via de feedbackmogelijkheid kunnen app-gebruikers een reactie geven; zo kunt u makkelijk inspelen op vragen.

Nieuws

Een moderne en eenvoudige manier om uw nieuwsberichten onder de aandacht te brengen. Lezers zien meteen wanneer er iets nieuws te vinden is in de app. Zo zorgt u ervoor dat berichten onder de aandacht komen bij de gebruiker van de app. Nieuws snel binnen handbereik van uw medewerkers en/of leden!

Arbocatalogus

Alle informatie over veilig en gezond werken staat goed bereikbaar in de app. Zo kan ter plaatse snel gezocht worden wanneer een bepaalde situatie zich voordoet. Met mogelijkheid van toevoegen van handige filmpjes, checklists en links naar nuttige sites. Natuurlijk kunt u de inhoud actueel houden via het app-Dashboard.

Kalender

In de kalender plaatst u alle activiteiten die voor uw medewerkers relevant zijn. Denk aan evenementen, salarisverhogingen, feestdagen etc. Het is ook mogelijk om een link toe te voegen naar externe websites, bijvoorbeeld naar het aanmelden voor een event. Aanmelden via de app is ook mogelijk. Gebruikers hebben de mogelijkheid om de kalenderitems in de persoonlijke agenda op te slaan.

Interactie

Met de app heeft u een uniek en eigentijds communicatiemiddel voorhanden. Iedereen heeft wel een smartphone of tablet. Met de app kunt u snel en eenvoudig uw medewerkers/leden informeren en betrekken, zonder dat een e-mailadres nodig is.

Polls / vragenlijsten

Met polls en vragenlijsten zoekt u interactie met uw medewerkers. Wat vinden zij van nieuw beleid? Hoe wordt een regeling geëvalueerd? De poll biedt een laagdrempelige manier om uw achterban te betrekken. Wie de poll invult, ziet het percentage per antwoord in beeld of het aantal stemmen. Met de vragenlijsten kunt u gericht informatie ophalen.

Pushberichten

De ultieme eenvoud van het snel en efficiënt bereiken van uw medewerkers: de pushnotificaties. Mail, nieuwsbrieven of andere, vaak verouderde, systemen zijn daarmee verleden tijd. U maakt een pushbericht aan en binnen enkele seconden rolt deze binnen op de mobiele telefoon en de devices bij u medewerkers.

Community

Op een interactieve manier met elkaar in contact komen? Het community-onderdeel biedt uitgebreide mogelijkheden! Deelnemers maken zelf een profiel aan. Dit onderdeel is een besloten deel van de app, er is een login nodig. De module wordt op maat gemaakt, afhankelijk van het wensenpakket. Via het app-Dashboard kunt u desgewenst modereren.

Help elkaar

Via dit interactieve onderdeel kunnen app-gebruikers een bijdrage leveren en tips geven om zo elkaar te helpen bij een vraagstelling, probleem of aandachtsgebied.

Alertbanner

Alertbanners zijn notificaties die verschijnen op het startscherm van de app. Praktisch als u een belangrijke mededeling heeft. Zo is iedereen meteen op de hoogte!

Chat

Hebben uw medewerkers of leden een vraag die ze u meteen willen stellen? Met de chatfunctie kunt u via de app communiceren.

Rekentools

Hoe pakken bepaalde regelingen uit voor de individuele medewerker? Hoe kunnen werkgevers berekeningen maken op basis van rekenregels in de cao? De app biedt snel en eenvoudig inzicht met overzichtelijke berekeningen, die vervolgens gemaild kunnen worden. Wel zo makkelijk.

Verlofberekening

De tools maken het mogelijk om de informatie nóg persoonlijker te maken. Voorbeelden van tools zijn: berekening zwangerschapsverlof, berekening vakantieuren of berekening balansbudget. Voor de bezoeker een fijne aanvulling op de arbeidsvoorwaarden.

ORT per dienst

Medewerkers kunnen hun toeslag onregelmatige dienst berekenen. Extra toeslagen op bijvoorbeeld feestdagen worden automatisch meegenomen. Resultaten kunnen vervolgens gemaild worden. Met onze handige rekentools voorkomt u vragen bij HR/helpdesk.

Te werken uren/jaaruren

Hoeveel uren moet ik op jaarbasis werken? Een medewerker kan dit eenvoudig zelf berekenen met deze rekentool. Rekentools worden altijd op maat gemaakt, waarbij rekening gehouden wordt met (lokale) feestdaguren en brugdagen.

Keuzebudget

Wordt het keuzebudget nog niet optimaal benut? Met deze rekentool krijgt de medewerker inzicht in het opgebouwde budget. Ook wordt uitleg gegeven over de bestedingsdoelen en geeft de app aandachtspunten bij het sparen/besteden van budget.

Seniorendagen

Vaak zijn er in de cao mooie afspraken gemaakt voor bepaalde doelgroepen. Dan is het vervolgens fijn als medewerkers kunnen zien wat het voor hen in de praktijk betekent. De tool seniorendagen geeft snel inzicht in de extra vakantiedagen voor oudere medewerkers.

Vakantiedagen (ver)kopen

Wat is een uur waard, en hoe (ver)koop ik extra dagen? Met deze tool kunnen medewerkers zelf berekenen wat het kopen of verkopen van uren financieel betekent.

Generatiepact

In de tool Generatiepact komt inzichtelijk in beeld wat je als medewerker bruto en netto overhoudt bij deelnemen aan (verschillende varianten van) de Generatiepactregeling.

Loopbaanbudget

Hoe kan ik mijn loopbaanbudget het best besteden? In het kader van duurzame inzetbaarheid helpt deze tool met het komen tot een gerichte keuze bij het besteden van het budget. Met tips en uitleg.

AOW

Bereken je AOW-leeftijd met de AOW-tool. Ook biedt de tool verwijzingen naar het pensioenfonds en de site van het UWV. Deze tool wordt automatisch bijgewerkt voor de actuele berekeningen.

Zwangerschapsverlof

Bereken de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van de Wet arbeid en zorg. In de berekening wordt rekening gehouden met zwangerschap van een meerling.

Balansbudget

Bekijk en bereken welke keuzes je kan maken voor je extra budget en wat de gevolgen van deze keuze zijn. Alles overzichtelijk in beeld, met mogelijkheid om resultaten te delen.

Transitievergoeding

Als de werkgever het initiatief neemt om een werknemer te ontslaan of het contract niet te verlengen, bestaat er recht op een transitievergoeding. Met de tool bereken je de hoogte van de vergoeding.

Hulpmiddelen

Behalve de rekentools biedt de app vele andere hulpmiddelen om uw organisatie of branche te ondersteunen. U krijgt minder vragen en medewerkers en leden kunnen zelf aan de slag.

Invulbare overeenkomsten

Om het voor u eenvoudig te maken hebben wij de contracten, overeenkomsten en formulieren meteen functioneel gemaakt. Via de app is het mogelijk om direct invulvelden in te vullen. Het document wordt vervolgens als pdf opgemaakt in uw huisstijl. Daarna kan de gebruiker het document downloaden en delen.

Feedback / feedforward

In het kader van het jaargesprek/het goede gesprek biedt feedback van collega’s en/of derden waardevolle informatie. De feedbacktool is een laagdrempelige en handige mogelijkheid om deze feedback op te vragen en te verzamelen.

Wegwijzer

De wegwijzer leent zich er uitstekend voor om verwijzingen te plaatsen naar externe partijen. Er kan extra informatie in de ondertitel gezet worden. Voorbeelden zijn een verwijzing naar de vertrouwenspersoon, opleidingen of informatie van de Rijksoverheid. Ook kunnen filmpjes geplaatst worden.

Gesprekstools

De gesprekscyclus is een belangrijk personeelsinstrument. Wij hebben diverse tools ontwikkeld om het voorbereiden, voeren en vastleggen van deze gesprekken te faciliteren op een interactieve manier. Uw medewerkers kunnen aan de slag met tips en voorbeelden van gespreksonderwerpen.

Schoolvakanties

De schoolvakanties in de regio’s Noord, Midden en Zuid staan in deze tool overzichtelijk in beeld. Ook voor de komende jaren kan snel worden bekeken hoe de vakanties vallen. Deze tool wordt automatisch geactualiseerd.

Zelftests

Hoe staat het met de kennis over een bepaald onderwerp? Hoe betrek je je medewerkers bij (nieuwe) beleidsonderwerpen zoals keuzebudgetten? Via zelftests kunnen zij via antwoorden inzicht krijgen in de eigen situatie of mogelijkheden.