Afbeelding van vier telefoons met verschillende CAO apps met de tools pagina weergegeven

Tools voor duurzame inzetbaarheid in een app of website

Hoe kan ik mijn balansbudget besteden? Hoe pakt de regeling Generatiebeleid voor mij uit? Hoeveel extra seniorendagen bouw ik op?

Hulp bij regelgeving

Regelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid roepen vaak de nodige vragen op. Wat betekent de regeling voor de persoonlijke situatie en heb je als medewerker recht op het gebruikmaken van de regeling? Informatie en/of tools zijn niet altijd even makkelijk te vinden of te gebruiken. Organisaties zijn (zeker bij nieuwe en/of ingewikkelde regelgeving) veel tijd kwijt aan het informeren en helpen van medewerkers bij hun vragen.

Om medewerkers en werkgevers te ondersteunen hebben we handige tools ontwikkeld op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Voorbeelden uit de praktijk

Zo hebben we voor de Metaalsector de tools Generatiepact en Seniorendagen gebouwd. Medewerkers kunnen nu in de cao-app berekenen wat een keuze in de regeling betekent voor het netto inkomen en de vakantietoeslag, met een overzichtelijke grafiek en de mogelijkheid om de resultaten te mailen.

Ook de Cao Ziekenhuizen biedt oudere medewerkers de gelegenheid minder te werken om op gezonde wijze de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen halen met de regeling Generatiebeleid. Werknemers die vijf jaar voor de AOW-leeftijd zitten kunnen gebruik maken van deze regeling. Deelname heeft gevolgen voor het inkomen en pensioenopbouw. In de app Cao Ziekenhuizen kunnen medewerkers berekenen wat de gevolgen voor de eigen situatie zijn.

Afbeelding van een telefoon en een laptop met de CAO GGZ Balansbudget tool

In de CAO GGZ is het Balansbudget vastgelegd, waarbij medewerkers kunnen kiezen waaraan zij dit budget besteden: opleiding, extra vrije tijd of uitbetaling. Om te kunnen berekenen wat de keuze aan tijd of geld oplevert, is een rekentool Balansbudget ontwikkeld. Deze tool is nu in de app CAO GGZ beschikbaar. Ook hier staat het gebruikersgemak voorop; informatie wordt beknopt en overzichtelijk aangeboden; na invullen van de persoonlijke informatie is de berekening meteen in beeld.

Rekentools in een app of op de eigen website

Behalve via een app kunnen wij rekentools ook via een web widget aan onze klanten aanbieden. Met een plug-in kan de rekentool op een pagina in de eigen website worden geplaatst. Zo is de bovengenoemde tool Balansbudget niet alleen beschikbaar in de app, maar ook op de website van het OofGGZ. Wanneer de tool in zowel de app als de website wordt geplaatst, is het grote voordeel dat bij wijzigingen deze meteen zichtbaar zijn in zowel de app als de website. Geen dubbel werk meer!