Veilig gesprek-app

Als zorgprofessional heb je dagelijks gesprekken met cliënten. Elk gesprek is anders en kan ook anders lopen dan verwacht. Soms vind je het lastig om een gesprek aan te gaan, bijvoorbeeld als je slecht nieuws gaat vertellen. Ook kan je te maken krijgen met agressie.
Om medewerkers te ondersteunen in hun werk hebben we in opdracht voor de jeugdzorg en sociaal werk de Veilig gesprek-app ontwikkeld. 

De app helpt je om de risico’s vooraf in te schatten en geeft advies over de zaken waar je voor en tijdens het gesprek rekening mee moet houden en de maatregelen die je kunt nemen.

Risico-inschatting en advies

Na aangeven van de uitgangssituatie (ga je bijvoorbeeld op huisbezoek, of spreek je op kantoor af) doorloop je een aantal vragen.
Na het beantwoorden van de vragen geeft de app een risiconiveau aan. En je krijgt natuurlijk praktische en nuttige adviezen over hoe je het gesprek zo veilig mogelijk kan laten verlopen.

Voorkomen agressie

Met de Veilig gesprek app heb je als professional altijd een handig hulpmiddel op zak. Je wordt bewust van de zaken die je kunt doen voor en tijdens het gesprek om agressie te voorkomen en een veilig gesprek met je cliënt te hebben.

Jeugdzorg en sociaal werk ontwikkelden een inzichtelijk filmpje over de app:

De app is gratis te downloaden in de Apple Appstore en Playstore.