Privacyverklaring

Yaacomm, gevestigd aan Dé Plek, Kanaalpark 157, 2321 JW Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.yaacomm.nl Dé Plek, Kanaalpark 157, 2321 JW Leiden 071 513 92 21 Jeannette Mast is de Functionaris Gegevensbescherming van Yaacomm. Zij is te bereiken via info@yaarelease.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Yaacomm verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je onze diensten gebruikt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

IP-adres
Als je een reactie op onze website zet, wordt je IP-adres opgeslagen en verwerkt.

E-mailadres
Als je een reactie op onze website zet of wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief verwerken wij je e-mailadres.

Voor-/achternaam
Als je een reactie achterlaat op onze website of als je je voor onze nieuwsbrief aanmeldt, verwerken wij je voor- en/of achternaam.

Internetbrowser
en apparaat type Google Analytics biedt de mogelijkheid om te zien welke browser en welk apparaat bezoekers gebruiken. Deze informatie hebben wij helemaal anoniem gemaakt doordat wij geen IP-adressen verzamelen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derde partijen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Yaacomm verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Yaacomm verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Yaacomm analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Yaacomm neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yaacomm) tussen zit.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Yaacomm gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Yaacomm heeft een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Yaacomm maakt gebruik van Google Analytics, maar heeft de gegevens van de bezoekers via  Google Analytics laten anonimiseren. De volgende maatregelen zijn hiervoor genomen:

  • Het ‘amendement gegevensverwerking’ voor het account van Yaacomm is geaccepteerd.
  • Het IP-adres van Yaacomm is geanonimiseerd.
  • Gegevens delen met Google is uitgezet
  • Gegevens delen met Google voor advertentiedoeleinden is uitgezet.
  • De optie voor User ID’s is uitgeschakeld.

Hierdoor kunnen deze gegevens niet gebruikt kunnen worden om jou als individu te identificeren. Wij delen deze informatie niet met derden, ook niet met medewerkers van Google.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yaacomm en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yaarelease.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Yaacomm wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: Contact met de autoriteit persoonsgegevens

Yaacomm neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yaarelease.nl.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Yaacomm bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens
Voornaam
Achternaam
E-mailadres

Duur
Onbeperkt

Reden
Wanneer je een reactie achterlaat op onze website worden jouw gegevens (naam, e-mailadres, website) bewaard totdat deze reactie wordt verwijderd.

Gegevens
Voornaam
Achternaam
E-mailadres

Duur
Onbeperkt

Reden
Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief worden jouw gegevens (naam, e-mailadres, website) bewaard totdat je je weer afmeldt voor onze nieuwsbrief.

Zoals eerder in deze privacyverklaring genoemd: om je gegevens in te zien en/of te (laten) verwijderen, neem contact op met info@yaarelease.nl. Wij reageren binnen 30 dagen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Yaacomm verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.