Een doorzoekbare cao wordt echt gewaardeerd door mensen in de branche

Foto van Suzanne Wartenbergh

“De Cao-app Kinderopvang werd voornamelijk gebruikt om de cao-teksten snel en goed doorzoekbaar bij de hand te hebben. We maakten niet echt gebruik van de andere mogelijkheden die de app te bieden heeft. We hebben toen wat mogelijkheden uitgeprobeerd, zoals het uitzetten van enquêtes via de app met een pushbericht. Daar kwam goede response op, en dat was reden om eens goed te kijken wat de app nog meer kan opleveren.”

Suzanne Wartenbergh, branchespecialist Sociaal Werk bij FCB.

Sneller en makkelijker toegang tot professionals in de branche

Suzanne vervolgt: “Wat we ook zagen is dat we via de app veel makkelijker en sneller professionals en medewerkers konden bereiken. De groep directie en HR-afdelingen zijn voor ons goed bereikbaar, maar het is soms wel een uitdaging de groep professionals te bereiken; de app helpt daar bij, zeker bij bepaalde onderzoeken.”

Waardevolle (reken)tools voor gebruikers

“We hebben een heel bewuste keuze gemaakt voor de onderdelen in de cao-app. Alle inhoud van de app moet betrekking hebben op de cao. We vinden het belangrijk dat een app één ding goed kan, in dit geval toegang geven tot alle relevante cao-informatie. Verder wilden we heel graag de tool Diplomacheck toevoegen aan de kinderopvang app. Hiermee kan je kijken of een diploma kwalificeert voor werken in kinderopvang. Deze tool wordt veel geraadpleegd op de website, en het is echt heel fijn dat deze nu ook in de app zit. Voor de Cao-app Sociaal Werk staat de rekentool voor het berekenen van het individuele keuzebudget al sinds de lancering in de app. Deze tool wordt vaak benaderd via de website, en het is fijn dat deze tool ook in de app staat. We willen dat de cao-app echt waardevol is voor gebruikers, met een duidelijke keuze voor een app die zich richt op de cao met aanverwante tools.”

Meer gebruik van de app met pushberichten

Met de app heb je als (branche)organisatie een krachtig middel in handen om je gebruikers te bereiken. Ook bij FCB wordt hier steeds meer gebruik van gemaakt. Suzanne vertelt hierover:

“We zijn nu ook actiever in het inzetten van de pushberichten om te kijken wat dat oplevert. We hebben gezien dat wanneer informatie gestuurd wordt over cao-onderhandelingen of wijzigingen in de cao, dit meteen meer bezoek oplevert aan de app. De waarde van de pushberichten is ons zo wel duidelijk geworden. Dit gaan we slim inzetten zonder dat we mensen irriteren.

Ook is het interessant gebruik te gaan maken van de nieuwe mogelijkheden bij de (push)berichten, namelijk het gericht kunnen informeren van bepaalde groepen medewerkers.

App en website versterken elkaar

De app en de website zijn twee hele verschillende media. Op de website worden de cao-pagina’s het meest bezocht, het is belangrijke informatie in de branche. Uit gebruikersonderzoek bleek dat sommige mensen de cao graag op de website bekijken, maar andere weer het liefst in de app omdat je er zo makkelijk in kan zoeken. Je hebt te maken met persoonlijke voorkeuren, en we willen de gebruikers dan ook op verschillende manieren bedienen.

De website bevat veel meer dan alleen de cao; de app heeft juist specifieke aandacht voor de cao. Bij de nieuwsberichten die we in app zetten maken we ook duidelijke keuzes; bij de berichten is er altijd een haakje met de cao. We hopen dan ook dat de mensen in de branche weten dat wanneer je op de hoogte wilt blijven over je cao, je dan in de app op de goede plek bent.

App zelf up-to-date houden via het Dashboard

De apps van Yaacomm zijn modulair opgebouwd. Nieuwe onderdelen en mogelijkheden kunnen dus toegevoegd waar gewenst. We vroegen Suzanne of er onderdelen zijn die zij op dit moment nog mist in de app. “We zijn heel tevreden met wat we nu kunnen met de app. We hebben met de update heel goed nagedacht wat we erin willen; nu gaan we aan de slag om alle mogelijkheden uit te proberen, met name de communicatiemogelijkheden. Wel denken we nog na over het toevoegen van nieuwe (reken)tools. Ook is het heel prettig dat je een heleboel dingen zelf aan de achterkant kan wijzigen. En fijn om te weten dat Yaacomm er is om te helpen als we er zelf niet uit komen.”

Je meerwaarde laten zien via de app

Tot slot vragen we Suzanne of zij nog tips heeft voor organisaties die een cao-app van Yaacomm overwegen. “Een doorzoekbare cao en functieboek wordt echt gewaardeerd door mensen in de branche, en dat je deze met de app bij de hand hebt. Dat lost een probleem op. Het grote voordeel van de app is dat deze is geconfigureerd voor het gebruik van mobiele telefoons, de cao in je broekzak. Er zijn mensen in de branche die dagelijks de app openen om er informatie te halen. Dat is waardevol voor de gebruikers. Omdat de cao een onderwerp is waar veel mensen ons voor vinden, is het mooi dat we via de app ook kunnen laten zien wat we nog meer te bieden hebben, zoals de IKB-rekentool of de tool Diploma-check. Je laat zo je meerwaarde als branchevereniging zien.

En de samenwerking met Yaacomm is heel prettig, we kunnen altijd snel schakelen en jullie denken goed mee. Het is altijd fijn als de samenwerking met een bureau prettig loopt bij de ontwikkeling van een product, en dat heb ik bij jullie ook altijd ervaren.”

Bekijken hoe de app in de praktijk ervaren wordt? Bekijk hier het filmpje dat FCB heeft gemaakt.