Een leuke verrassing voor het team!

Image

Medewerkers van de provincies kunnen met de nieuwe interactieve versie van de tool Het Goede Gesprek samen (met de leidinggevende) een gesprek plannen, voorbereiden, vastleggen en evalueren. En feedback en/of feedforward vragen bij collega’s.

Deze tool ontwikkelden we in opdracht van en in nauwe samenwerking met het A&O-fonds Provincies. Na de oplevering kregen de medewerkers van Yaacomm deze week een leuke en lekkere verrassing in de bus; dit werd heel erg gewaardeerd!

Dankjewel A&O-fonds Provincies!