XYZ: handige toelichting op de Cao Recreatie

De cao recreatie bevat alle afspraken met werkgevers over lonen, werktijden, vakanties, feestdagen en opleidingenHet kan lastig zijn om uit te cao-teksten op te maken wat dat nu precies voor jou als medewerker betekent. Wat zijn nu precies je rechten en plichten?In de Cao Recreatie app is nu een handige XYZ opgenomen. Het XYZ boekje is een toelichting op de …